Carta de protesta de Juan David Vélez a la vergonzosa entrevista de Javier Negre

Carta de protesta de Juan David Vélez a la vergonzosa entrevista de Javier Negre

Colombiano.Me